Att förbereda för due diligence i IT – och teknikbolag

Published

I samband med bl.a. kapitalanskaffning och försäljning av IT- och teknikbolag brukar investerare vilja genomföra en företagsundersökning s.k. due diligence. En due diligence är en slags besiktning av ett företags verksamhet och har därför lite olika fokus beroende på om det är ett fastighetsbolag, vårdbolag eller IT- och teknikbolag. I ett IT- och teknikbolag består de väsentliga tillgångarna typiskt sätt av datorprogram, immateriella rättigheter och know-how (i form av anställda) och det ställer särskilda krav på granskningen.

Vid seminariet kommer advokaterna Mikael Nelson och Jonas Forzelius att dela med sig av sin erfarenhet av due diligence i IT- och teknikbolag och bl.a. diskutera:
•         Varför genomför man en due diligence?
•         Hur genomförs en due diligence?
•         Vad letar en investerare/förvärvare normalt efter?
•         Hur kan man förbereda sig inför en due diligence?
•         Hur går man praktiskt till väga när man genomför en due diligence?
•         Hur lång tid tar det?

Vid seminariet kommer även av en extern gäst (fd VD och ägare) att berätta om hur de utifrån ett praktiskt perspektiv förberedde och genomförde en due diligence i samband med att de sålde sitt IT-företag. Hon kommer bl.a. att berätta om svårigheten att hålla sekretessen internt och balansera den dagliga verksamheten med informationsinsamlingen.

Datum: 23 februari 2017
Tid: 7.45 – 9.00. Frukost serveras från 7.45. Seminariet börjar 8.00 och slutar senast 9.00
Plats: Time Advokatbyrå, Biblioteksgatan 11, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt men vi ser gärna att du avanmäler dig om du inte kan komma.

Antalet platser är begränsade så anmäl dig redan idag!

Time Advokatbyrå är en ledande affärsjuridisk advokatbyrå specialiserad på affärer inom IT, tech och digitalisering. Time Advokatbyrås seminarieserie Get Upgraded! riktar sig till dig som är ledande befattningshavare inom IT-, tech-, mjukvaru- och utvecklingsföretag. Get Upgraded! innehåller aktuella, intressanta och exklusiva seminarier och workshops i relevanta ämnen. Klicka här för att se och anmäla dig till kommande seminarier i serien!

Varmt välkommen!

Har du frågor? Kontakta oss på events@timelaw.se