Nya upphandlingsregler tidigast i höst

Published

Det har länge varit klart att den nuvarande lagen om offentlig upphandling ska ersättas av en ny lag med samma namn. Den nya lagen, som medför flera betydande förändringar, har tidigare föreslagits träda i kraft den 1 april 2016 vilket även varit ett förväntat datum för ikraftträdandet. Tidigare idag publicerade dock regeringskansliet en propositionsförteckning för våren 2016 av vilken det framgår att regeringen avser avlämna propositionen, dvs. lagförslaget, avseende den nya lagen till riksdagen först i april och att ärendet därför förväntas slutbehandlas av riksdagen efter sommaren.

Eftersom riksdagen efter sommaruppehållet återupptar arbetet i september kan lagen förväntas träda i kraft tidigast den 1 oktober 2016, men det är möjligt att det blir ännu senare.

På Time Advokatbyrå arbetar vi löpande med offentlig upphandling och har sedan en tid tillbaka anpassat vår rådgivning efter de kommande reglerna. Vi erbjuder även föreläsningar och seminarier för att informera om vad de nya upphandlingsreglerna kommer att innebära för såväl myndigheter som för anbudsgivare.