Välkommen på frukostseminarium om skydd av företagshemligheter och illojala angrepp

Published

De största tillgångarna i ett företag är idag ofta dess know-how, företagshemligheter och anställda, vilka därför utgör viktiga konkurrensmedel. Detta är dock relativt lättflyktiga tillgångar. Genom dagens teknik är det relativt enkelt att föra ut företagshemligheter ur företaget och vid anställdas avhopp riskerar bolaget att dräneras på viktig kunskap och know-how.

Vad finns det för lagligt skydd och hur bör och kan man som företag skydda sina företagshemligheter och sin verksamhet på bästa sätt? Hur ska man praktiskt gå till väga om anställda utnyttjar eller avslöjar företagets företagshemligheter? Hur skyddar man sig mot illojal konkurrens från tidigare anställda?

Under seminariet kommer advokaterna Mikael Nelson och Niclas Carlsson bl.a. att diskutera ovanstående frågeställningar, ge praktiska tips och råd om hur man kan arbeta preventivt med dessa frågor samt vad man kan göra när anställda tagit med sig företagshemligheter från företaget.

Datum: 26 januari 2016

Tid: 7.45 – 9.00. Frukost serveras från 7.45. Seminariet börjar ca 8.00 och slutar senast 9.00

Plats: Time Advokatbyrå, Biblioteksgatan 11, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt.

Antalet platser är begränsade så anmäl dig redan idag!

Varmt välkommen!

Time Advokatbyrå är en ledande affärsjuridisk advokatbyrå specialiserad på affärer inom IT, tech och digitalisering.

Time Advokatbyrås seminarieserie Get Upgraded! riktar sig till dig som är ledande befattningshavare inom IT-, tech-, mjukvaru- och utvecklingsföretag. Get Upgraded! innehåller aktuella, intressanta och exklusiva seminarier och workshops i relevanta ämnen. Klicka här för att se och anmäla dig till kommande seminarier i serien!

Har du frågor? Kontakta oss på events@timelaw.se.