Välkommen på kostnadsfritt seminarium om den nya dataskyddsförordningen!

Published

Den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft nästa år kommer att innebära skärpta krav på hantering av kunddata, användarinformation och andra personuppgifter. Den kommer även att innebära ökade rättigheter för enskilda samt kraftigt ökade sanktioner för företag som inte uppfyller kraven. Företag som bryter mot reglerna riskerar bl.a. avgifter på upp till fyra procent av omsättningen.

De nya reglerna kommer att påverka alla företag och innebära ökade krav på åtgärder och rutiner för att uppfylla lagens krav.
Exempel på åtgärder är: personuppgiftsinventering, utformning och implementering av policydokument, utbildning och datorstöd.

Vår specialist Alexander Berger kommer under seminariet att guida dig igenom de nya reglerna och kraven.

Datum: 23 mars 2017
Tid: 7.45 – 9.00. Frukost serveras från 7.45. Seminariet börjar 8.00 och slutar senast 9.00
Plats: Time Advokatbyrå, Biblioteksgatan 11, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt men vi ser gärna att du avanmäler dig om du inte kan komma.

Antalet platser är begränsade så anmäl dig redan idag!

Time Advokatbyrå är en ledande affärsjuridisk advokatbyrå specialiserad på affärer inom IT, tech och digitalisering. Time Advokatbyrås seminarieserie Get Upgraded! riktar sig till dig som är ledande befattningshavare inom IT-, tech-, mjukvaru- och utvecklingsföretag. Get Upgraded! innehåller aktuella, intressanta och exklusiva seminarier och workshops i relevanta ämnen. Klicka här för att se och anmäla dig till kommande seminarier i serien!

Varmt välkommen!

Har du frågor? Kontakta oss på events@timelaw.se.